Facebook Twitter Google +1     Admin

Se muestran los artículos pertenecientes a Marzo de 2014.

AGRACIADAS CESTA DE CARNAVAL

20140310121302-1.jpg

Como ya sabéis este año, la Anpa y los niños de 6º estuvimos vendiendo rifas para el sorteo de una cesta de carnval valorada en 120 €.

EL número agraciado fue el 406 terminación del sorteo de la Once celebrado el día 05 de marzo.

En la fiesta de Carnaval del pasado viernes hicimos la entrega a las afortunadas.

 

 

!!!Enhorabuena a las ganadoras!!!

O DOG publica hoxe a convocatoria de axudas por fillo a cargo de 360 euros que se poderá solicitar desde mañá

A prestación da Consellería de Traballo e Benestar consiste nun pagamento único por cada un dos fillos menores de 3 anos

A petición formalizarase no formulario normalizado que está dispoñible na sede electrónica da Xunta no enderezo https://sede.xunta.es

O prazo de presentación das solicitudes, segundo publica hoxe o DOG, será de corenta días naturais contados desde mañá

A resolución destas axudas, que o ano pasado beneficiaron a preto de 3.000 persoas, será nun prazo de cinco meses

Esta medida forma parte do Plan de Dinamización Demográfica de Galicia que inclúe este ano, como novidade, un incremento dos incentivos fiscais 

Santiago, 17 de marzo de 2014.- A prestación por fillo a cargo da Consellería de Traballo e Benestar poderá solicitarse desde mañá, segundo publica hoxe o Diario Oficial de Galicia (DOG). A axuda consiste nun pagamento único de 360 euros por cada un dos fillos menores de 3 anos.

Esta prestación diríxese a aquelas persoas que, con data do 1 de xaneiro deste ano, tiveran ao seu cargo fillos o fillas menores de tres anos (nacidos entre o 2 de xaneiro de 2011 e 1 de xaneiro de 2014), sempre que durante o ano 2012 non estivesen obrigados a presentar a declaración polo imposto sobre a renda, nin a presentasen de xeito voluntario.

No caso de fillos ou fillas adoptados ou acollidos entre o 31 de decembro de 2012 e o 31 de decembro de 2013, a prestación concederase durante os tres anos posteriores á data da resolución xudicial ou administrativa que a declare.

Para solicitar a axuda é necesario que os proxenitores teñan a súa residencia habitual en Galicia e que os nenos convivan coa persoa solicitante. A petición formalizarase no formulario normalizado que está dispoñible na sede electrónica da Xunta no enderezo https://sede.xunta.es.

O prazo de presentación das solicitudes será de corenta días naturais contados desde mañá. As solicitudes deberán presentarse preferiblemente por vía electrónica, si ben tamén se poden presentar en papel.

A resolución destas axudas, que o ano pasado beneficiaron a preto de 3.000 persoas, será nun prazo de seis meses desde o día seguinte ao da data en que a solicitude teña entrada no rexistro do órgano competente para a súa tramitación. A Consellería de Traballo e Benestar adiantou este ano a convocatoria destas axudas, que noutros exercicios saía publicada no DOG a partir do mes de abril.

Esta medida forma parte do primeiro Plan de Dinamización Demográfica de Galicia que foi aprobado o ano pasado no Parlamento galego. Contén 69 medidas e, entre as máis novidosas, figura este ano o incremento dos incentivos fiscais. A dedución por nacemento ou adopción dun fillo elévase este exercicio de 300 a 360 euros. Outras axudas que inclúe este plan é a exención dos prezos públicos a partir do segundo fillo nas escolas infantís, a posta en marcha das casas-niño no rural ou o servizo de axuda no fogar á infancia.

Fuente:www.xunta.es

 

 

Campamentos A Lanzada 2014

20140318094326-1.jpg

Los campamentos de verano en el Centro de Vacaciones de A Lanzada son un proyecto lúdico y educativo que incluye la programación y el desarrollo de actividades relacionadas con la naturaleza, artísticas, deportes y juegos, entre otros.

A estos campamentos se pueden anotar los menores nacidos entre los años 2001 y 2006, ambos incluidos, que tengan su domicilio habitual en cualquiera de los ayuntamientos de la provincia de Pontevedra.

 

 

Fuente:www.depo.es

REPARACIÓNS SOLICITADAS POLA COORDINADORA DE ANPAS AO CONCELLO DE VILAGARCÍA

Entrega por rexistro do listado dos problemas estructurais dos colexios os que pertencen as asociacions de nais e pais que forman a Coordinadora de ANPAS de Vilagarcía de Arousa

As seguintes ANPAS:

ANPA DO VAGALUME (EEI VAGALUME), ANPA ATRIL (ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA ¨BERNARDO DEL RÍO¨), ANPA A XUNQUEIRA (CEIP A LOMBA), ANPA ROSALÍA DE CASTRO (CEIP CARRIL), ANPA DOCTOR FLEMING (CEIP ANEXO A LOMBA), ANPA CASANOVA (CEIP RUBIÁNS), ANPA VILAXOAN ( CEIP VILAXOAN), ANPA O PIÑEIRO (CEIP O PIÑEIRIÑO), ANPA A ESCARDIA (CEIP A ESCARDIA).

Que despois de facer as correspondentes solicitudes de reparacións ou notificacións de avarías nos organismos correspondentes, a través da dirección do Centro de cada un dos colexios, ou da directiva de cada unha das ANPAS, e non obtendo respostas de estas en moitos casos ou contestacións que non terminan por executar a acción de estas solicitudes ou notificacións. 

SOLICITAMOS: 
Unha resposta concisa e real de cada un dos puntos que por sistema organizativo lle competa o seu Organismo. E tendo en conta, que nos seus arquivos xa teñen constancia da maioría de estas avarías ou reparacións, concretamos, que se no prazo de trinta días non temos contestación a este escrito, damos por entendido que novamente non temos resposta a estes problemas. Polo que procederemos a tomar solucións alternativas para que os alumnos e alumnas das escolas antes citadas, teñan uns Centros educativos cunhas mínimas condicións de uso.

Por medio da presente, dirixímonos a vostede para solicitar unha cita na fecha e hora que máis lle conveña para poder reunirnos.

LISTADO DE DEFICIENCIAS DOS CENTROS

ANPA DO VAGALUME (EEI VAGALUME)

Reparación ou reposición das instalacións de fontanería e saneamento.
· Revisión de persianas e das portas das aulas.
· Cambio de falsos teitos.
· Cambio de cristal da porta e ventás.
· Cambio de ventas ou no seu defecto sellado das actuáis, según proceda.
· Cambio de cuberta (problemas de frío e calor según a estación do ano), no inverno supón un gasto extraordinario de calefacción.
· Saída de emerxencia (edificio de dúas plantas cunha única saida na planta baixa).
· Revisión grietas caseta calefacción.
· Limpeza de canalóns.
· Existe tamén un informe pericial dos defectos existentes na escola e o seu mantemento entregado mediante rexistro de entrada no Concello e en Educación

ANPA O PIÑEIRO (CEIP O PIÑEIRIÑO)

- Ocasionáis desbordamentos da fosa séptica que se atopa no patio de Educación infantil, pero que o concello soluciona cada vez que ocorre e que parece que está en camiño de poñerlle remedio definitivamente.
- Supresión das barreiras arquitectónicas: principalmente carencia de ascensor.
- Supresión ou soterramento da torreta de media tensión existente dentro do colexio, á cal o centro puxo a solución de colocar alí un tortugueiro co fin de que os rapaces non puidesen ter acceso a ela.
- Pequenas reparacións en xeral.
- Actualizar a revisión dos extintores.

ANPA ROSALÍA DE CASTRO (CEIP CARRIL)

- Renovación das caxias das persianas (estanse reparando nestes momentos, pero de momento só se renovou nunha aula)
- Ampliación do valado exterior do recinto escolar
- Rematar a instalación eléctrica do timbre do portal novo de acceso ao colexio (Isto é importantísimo xa que está o portal aberto e pode saír un neno en calquera momento)
Pintado dunha parede no despacho de educ. física, aulas de 1ºA e 5ºA , teito de conserxería e teito escaleiras de 6º- zona do tragaluces, polos continuos problemas de humidades e goteiras.
-Fontanería: Ademais estase avisando constantemente ao fontaneiro por problemas de perdas nas cisternas, a instalación é moi antiga, os tubos de ferro están oxidados,...; o que complica as reparacións que unha vez feitas ao pouco tempo hai que volver reparar. Sería necesario un cambio da instalación de fontanería.
-Electricidade: En canto á instalación eléctrica, temos continuos cortes de luz, o que provoca que se estropeen os ordenadores. A instalación eléctrica soporta o triple de aparatos conectados que cando foi instalada.
-Carpintería: As portas e ventás do centro son de ferro, non axustan e están moi deterioradas, o que provoca un gasto de calefacción inmenso e aínda así no colexio vai frío, tendo varias aulas nas que hai que estar co abrigo posto.
-Durante todo o inverno, temos problemas de humidade no chan dos baños, corredores e nalgunha aula. Xa houbo varias caídas e tivemos que secar e poñer xornais no chan para poder pasar.
-A última revisión de extintores data de marzo de 2012 e tería que ser anual, o concello é sabedor da necesidade desta revisión.

-O máis urxente, pero que depende de Xefatura Territorial é a substitución do tellado. E coas continuos temporais houbo que colocar varias veces as pranchas do falso teito en varias dependencias. Estas habería que cambialas por outro material, xa que o amianto non está permitido.

ANPA VILAXOAN ( CEIP VILAXOAN) 

Reunidos coa xunta directiva do CEIP VILAXOAN a ANPA deste centro decide facer constar por escrito os desperfeitos e traballos pendientes de realizar no noso colexio, traballos dos que xa foron informados as administracións pertinentes a través do Consello Escolar.
As averias máis urxentes son:
1º.- Reparación do falso teito, xa que os temporais deste inverno fixeron emporar se cabe, a situación deste ainda mais, caendo varias veces este curso, incluso cos nenos dentro das aulas, co peligro que eso supón para a seguridade da comunidade escolar.
2º.- Cambio de ventanais e persianas, xa que estás teñen máis de 30 anos, e, a través das ventanas pérdese moitisimo calor nas aulas sobre todo no piso de arriba o que fixo que este inverno algunha aula non superase os 13º centígrados de temperatura, incluso coa calefacción acendida, o que supón tamén un excesivo gasto en gasoil de calefacción.
As persianas son un peligro para os nenos xa que saen disparadas en canto fai un pouco de vento.
3º .- Cambio da caldeira da calefacción, xa que debido a que é moi antiga causa continuos gastos de repación ó centro, ademáis de non conseguir unha temperatura nas aulas adecuada para que os nenos e os profes poidan traballar adecuadamente.

ANPA DOCTOR FLEMING (CEIP ANEXO A LOMBA) 

-Informado o Equipo Directivo do CEIP “Anexo A Lomba” e reunida a Xunta Directiva da ANPA Dr Fleming de devandito centro decide facer constar por escrito os desperfeitos e traballos pendentes por realizar no que concirne o mantemento das instalacións do colexio e informar as autoridades pertinentes para solventalos no mínimo prazo posible:
-Substitución de pranchas do falso teito: Amianto
-Fontanería: tubos de ferro con máis de 40 anos e cobre polietileno, polipropileno é moitos nenos beben da auga que levan
-Tellado norte ten filtracións de auga 
-Canalóns e limas xa non admiten mais reparacións
-Instalación eléctrica non compatible coa utilización dos novos ordenadores
-Repara e pintar balaustrada
-Bocas contra incendios soamente dúas
-Persianas venecianas rotas e xanelas sen estores, o sol queima os papeis, impresoras e non permite a correcta utilización da pizarra dixital
-Cisternas urinarias rotas e en mal estado
-Pestillos das fiestras do baixo rotas ou que non abren e os cristais sen goma rompen con moita facilidade
-Faltan 6 baldosas de caucho con perigo de accidente dos nenos usuarios e os columbios da zoa infantil rotos
-Ampliación e reparación do tellado do patio uralitas soltas e rotas
-Escaleira para ó faiado acondicionándoo para almacén
-Rede para as porterías, os balóns rompen os cristais
-O patio está cheo de charcos debido as malas condicións e os usuarios do bus mollan constantemente os pes
-Falta de cortiza, as paredes dos corredores non admiten chinchetas

ANPA A XUNQUEIRA (CEIP A LOMBA) 

-A directiva da ANPA A XUNQUEIRA CEIP A LOMBA, Acorda despois da reunión mantida, e previa revisión do presente escrito pola dirección do Centro, exponer listado da relación de averías e desperfectos pendentes de executar a día 10-3-2014.
-Tellado do pavillón polideportivo, con desprendemento de planchas da cuberta e importante deterioro da canalización de desague do tellado. Imposibilita a realización de calquer actividade polo risco de desprendementos de máis pranchas do tellado , ademáis das inundacións que se producen cando chove. (actualmente permanece pechado polo alto risco que supón)
-Carencia de aseos e vestiarios no pavillón polideportivo. Por motivos obvios de hixiene, e polas evidentes necesidades fisiolóxicas que ten un ser humán. Solicitamos a construcción duns aseos masculino e feminino.
-Cuberta no patio infantil. Evidentemente, cando chove, e inútil este espazo sen cuberta, pero cando fai sol, e debido as paredes de cristal que dan a este patio prácticamente carentes de aperturas para ventilar, as aulas de infantil alcanzan moitas veces altas temperaturas, que dificultan considerablemente o correcto desemvolvemento de calquera actividade dentro das mesmas. No patio (cando fai sol), o problema e o mesmo.
-A zona exterior comprendida entre a parada de autobuses e o colexio, ademais dos arredores do pavillón, inundanse cando chove, facendo IMPOSIBLE o acceso o colexio ou o pavillón sen saltar os nenos e nenas maiores, e sen mollar os pes e pantalóns os máis pequenos (estes últimos precisan en moitas ocasións ser mudados de roupa cando chegan as aulas)(hai fotos e videos actuais destas inundacións). Solicitamos a canalización de estas augas plubiais para evitar as citadas inundacións e a solución para o piso ou chan que actualmente e un barrizal.
-Pintar comedor e colocar esquinais que protexan as aristas das paredes para evitar posibles accidentes neste espazo.
-Azulexar o corredor da cociña. As paredes humedécense creando un ambiente propicio para bacterias e fungos.
-Colocación de baldas en moitos armarios das aulas e sal de usos múltiples. Sen estas baldas o espazo destes armarios e prácticamente inoperativo.
-Temporizadores de luz e de auga en tódolos aseos. O que supoñería un importante aforro enerxético.
-Reparación das goteiras e humidades en case tódalas aulas e no comedor. Os usuarios deste Centro, teñen que compartir estes espazos con baldes e periódicos no chan, o que fai que non so limiten e dificulten as actividades nestes espazos, se non que o perigo de esvaróns que supón un chan mollado e evidente.
-Pintar o aula de 3 anos B, con importantes humidades nas paredes.
-Colocar os brazos e cañóns nas aulas de infantil (o operario que comenzou a colocar isto accidentouse, e quedaron sen colocar).
-Cableado e poñer en funcionamento un taboleiro dixital en 3ºB
-Conectar as persianas eléctricas do corredor da zona de infantil.
-Revisión dos elementos de extinción de incendios.
-Arranxo da calefacción solar.
-Paraventos, paredes, ou algún elemento que ampare o espazo de entrada de infantil. A altura do teito e tan grande que a choiva molla TODO o patio, dándose ademais a circunstancia que está situado nun punto onde o vento e constante, multiplicándose a sensación de frio, provocando que os máis pequenos do colexio sexan mais susceptibles de coller resfriados, catarros…
-Reparar aseos da caseta do ANPA que non desauga correctamente.
-A parada de Autobuses do colexio carece de beirarrúas co perigo que supón para os nenos e nenas que diariamente collen estes buses. Solicitamos o acondicionamento destas paradas
-Anclado a o teito do moble onde se deixan as mochila. Non estar anclado o teito supón un evidente risco de caída do mesmo.
-Anclado correcto de porterías (nunha delas rompeu a soldadura do ángulo do poste co chan) . E análise de todos os elementos de risco. Evacuación do colexio como as portas antipánico carencia delas na saida polo comedor, pola porta principal do Centro e pola saida de infantil. Ademáis a saida de emerxencia que da o exterior vai dar ¡OS DEPOSITOS DE PROPANO!.
-Canal de desague paralelo a pista deportiva, non desauga correctamente, producíndose a inundación parcial da pista.
-Acondicionamento e pintado de líneas da pista polideportiva situada entre o colexio e a parada e instalación de canastras.
-Construcción de un novo aseo para o persoal docente. So hai un aseo para este persoal o que o fai mixto e insuficiente
-Reparación das grietas das paredes que se observan por todo o colexio.
-Instalacción de unha protección nas bocas de auga que hai no patio infantil. Hai un importante risco de accidente pola situación de estos grifos, este risco faríase menor cunhas protecións axeitadas.
-Instalación dun punto máis da sirena no patio infantil. Neste lugar non se escoita o sinal de incendios ou de horarios.
-Repisado do chan no corredor exterior na fachada principal e no patio de infantil.
-Incremento da velocidade de internet. Cando varios ordenadores se conectan a rede para traballar neles vai moi lento ou se colga, coa conseguinte pérdida de tempo.
-Nos alfeizares das ventás non votaron material antihumiidade e está entrando humidade para as aulas.
-As manillas das persianas de moitas clases están tan arrimadas as paredes que só se levantan con unha-dificultade extrema.
-Os zócalos e baldosas das paredes non están ben pegadas e teñen perigo de caer en calquer momento.

ANPA CASANOVA (CEIP RUBIÁNS) 

OBRAS DE MANTENIMIENTO NECESARIAS EN EL CENTRO (CONCELLO) 

EXTERIOR
-Limpieza de todas las canaletas y arquetas del centro.
-Canalones rotos de recogida de aguas del patio cubierto que cae justo en el parque de infantil y en el propio patio.
-Hierro para retirar justo en la entrada del parque infantil.
-Rotura del cerramiento en la parte posterior (zona pistas y arenero).
-Aumentar la presión del agua, ya que a veces no llega a los pisos superiores (nos informan las trabajadoras de la limpieza y ellas mismas nos dicen que se ha hecho otras veces).
-Revisión en general de todos los árboles y ver si es necesario podar alguno.
-Cortar la hierba

INTERIOR
-Persiana sin correa en el aula de EI 3 años.
-Tapar agujero azulejos en el aula de Psicomotricidad.
-Instalación de corcho en las aulas de Psicomotricidad y Música. 

EXTINTORES
EXPÓN QUE
Os extintores instalados no CEIP Rubiáns non pasaron a revisión obrigatoria anual que lles correspondía nos meses de marzo e abril do presente ano 2013, polo que se atopan caducados
POR ISO SOLICITA
Que á maior brevidade posible pasen a facer a revisión obrigatoria dos extintores, xa que son elementos moi importantes para a seguridade e protección do centro. 

DEFICIENCIAS EN LAS RUTAS DE AUTOBÚS ESCOLAR CEIP RUBIÁNS
CARREFOUR: marquesina sin banco, sin protecciones laterales para lluvia. Repintado de paso de peatones, señañización vertical correspondiente.
CARBALLIDO: ausencia de marquesina, paso de peatones, y su señalización vertical correspondiente (reducción velocidad, peligro peatones, información paso de peatones)
ESPIÑEIROS: ausencia de paso de peatones y su señalización vertical correspondiente (reducción velocidad, peligro peatones, información paso de peatones)
CASTROGUDÍN: llueve dentro por arriba porque al ser de madera el metacrilato ha cedido y está deteriorado, requiere al menos cambio de metacrilato
CARBALLAS: es una marquesina colocada por la Diputación, no tiene ningún tipo de acristalamiento
O VENTO: el banco de la marquesina está roto, necesita repintado del paso de peatones y colocar señalización vertical de peligro antes de la parada
A BOUZA: repintado también del paso de peatones y misma situación que O Vento en cuanto a señalización vertical. Posible colocación de pasos elevados?
CHURRASCO:  Marquesina de ida: falta acristalamiento lateral y banco roto. Marquesina de vuelta: banco roto
SENTÍN: solicitamos paso de peatones y una marquesina para la parada de vuelta
HOSPITAL: acristalamiento roto
ESTUDIANTE: el semáforo sólo cambia para peatones si se pulsa el botón. Según la ruta que hace el autobús, actualmente no disponemos de ninguna marquesina para uso del transporte escolar.
QUINTÁNS: hay una marquesina blanca de las antiguas sin acristalamiento ninguno

AO SR. XEFE TERRITORIAL DE EDUCACIÓN EN PONTEVEDRA,
D. CÉSAR PÉREZ ARES

A A.N.P.A. do C.E.I.P. RUBIÁNS con C.I.F. G36204162, e con domicilio sito en Rúa do Ensino, s/n 36619, Rubiáns, Vilagarcía de Arousa

EXPÓN
-Que como representantes das nais e pais do centro de ensino CEIP Rubiáns, detectamos varias deficiencias e carencias que repercuten tanto na igualdade de oportunidades dos nosos fillos/as, como na súa saúde e na calidade e atención educativa que están a recibir, e que a continuación referimos: 
-O edificio onde se están a realizar as clases de Educación Física, mal chamado pabellón ou ximnasio, está cheo de humidades, fungos, polo deterioro da cuberta, non hai ningún tipo de aillamento térmico. Os capachos recollen auga que cae do teito. A salubridade do local é pésima. Carece de instalación de auga, e polo tanto de baños nin vestiarios. Os nenos teñen que sair aos baños do edificio central. Non ten as medidas mínimas legais. As portas de acceso abren cara o interior co perigo que esto supón. A instalación eléctrica é totalmente deficitaria e perigosa. Non hai extintores.
-As pistas deportivas ao aire libre están en pésimas condicións (co asfalto totalmente levantado, corrosivas en caso de caída) e resultan moi perigosas para a realización de calquera actividade deportiva nelas.
-Debido a antigüidade das ventanas o illamento térmico do edificio central é nulo na actualidade. Nenos e docentes teñen que estudiar e traballar cos abrigos e bufandas postos. O gasto en calefacción supón unha grande parte do reducido orzamento total do centro.
-Existe demanda de plazas de comedor, moi importante para que a matrícula no centro siga aumentando ano tras ano, e coas plazas actuais non se chega a atender a toda esta demanda.
-Existe unha cantidade elevada de alumnado con necesidades de apoio e atención educativa (moitos casos graves).

SOLICITA
-Construcción dun Ximnasio, con tódolos requisitos mínimos que marca a lei (baños, vestiarios, medidas axeitadas ao número de alumnos do centro), demandado e prometido xa dende fai moitos anos.
-Reparación das pistas deportivas ao aire libre.
-Renovación de toda a carpintería exterior 
-Ampliación de plazas no comedor
-Mestra de Audición e Linguaxe a tempo completo 
Fuente:Arousatv.com

 

Tito Porto visita O Piñeiriño para compartir experiencias

El artista vilagarciano Tito Porto visita el martes el colegio de O Piñeiriño para encontrarse con un grupo de niños de 3º de Primaria, a los que les hablará de sus experiencias vitales en un acto que pretende ser una reunión intergeneracional en la que los alumnos aprendan y se diviertan con el poeta y pintor. La actividad comenzará a las 12,50 horas y en ellas estarán presentes alrededor de 36 niños. Estos podrán dialogar con Tito Porto, que tendrá ocasión de recordar sus tiempos de mozo compartiendo recuerdos con ellos. El acto está organizado por la directiva, el equipo de biblioteca y el departamento de orientación del centro educativo.

Fuente:Faro de Vigo

La infancia se convierte en poesía en O Piñeiriño

20140326095830-1.jpg

El colegio de O Piñeiriño fue ayer escenario de un encuentro singular propiciado por la dirección de la biblioteca del centro: el del nonagenario artista vilagarciano Tito Porto y los alumnos de 3º de Primaria. Juntos compartieron experiencias que pusieron en relevancia lo distinta que era la vida de los niños de los años 30 respecto a los del siglo XXI.

La infancia es una etapa vital que algunos no superan del todo por muchos años que contabilicen. Es lo que le pasa al polifacético artista Tito Porto, que ayer visitó el colegio de O Piñeiriño para pasar una amena mañana en compañía de los niños de nueve años del centro.

Juntos compartieron vivencias de la infancia, que para unos es puro presente y para el otro, son hermosos recuerdos que el artista vilagarciano ha sabido transformar en poesías. Los niños disfrutaron de la lectura de sus obras y Porto rememoró pasajes de su niñez, a sus noventa años largos, con la nitidez de las mentes preclaras.

Una de las poesías que recitó él mismo, escogidas para la ocasión entre las muchas que llevan su autoría, estaba dedicada a la figura de su hermana. Se titula "O Medo" y es el relato vívido de la complicidad de una niña que sacaba un año al joven Tito Porto para que éste pudiera evitar la temible buhardilla de su casa. "Noites escuras onde pasei tanto medo", "hoxe tócache a ti, dicía coas bágoas nos ollos", "ti sabías que ese día tocábame a min e non dicías nada", recitó el poeta.

A través de otra de sus obras, Porto les habló a los niños de las "Noiteboas dun mes de decembro" de hace muchas décadas, cuando los jóvenes se divertían montando un belén de barrio y comiendo churros y castañas asadas en un cucurucho.

Lo que para el polifacético artista son recuerdos entrañables, para los alumnos de O Piñeiriño son anécdotas que pasan desapercibidas para ellos. Porto se mostró sorprendido por la diferencia que los jóvenes de ahora tienen respecto a los de su generación.

Una de las cosas que más le llamó la atención fue "que tienen unas expectativas de vida muy claras. Casi todos quieren estudiar alguna profesión". También se mostró absorto al ver el aspecto de un colegio moderno como el que ayer le acogió en este acto organizando por la biblioteca de O Piñeiriño para fomentar la lectura entre los estudiantes de más corta edad.

Tito Porto preguntó a los niños que participaron en la actividad por sus curiosidades sobre la gente mayor, a la vez que compartió con ellos los puntos de vista de unos chavales de nueve años que ven la vida con la ilusión de quien empieza a disfrutarla.

Por su parte, el veterano artista regaló varias de sus obras pictóricas para que pasen a formar parte de la decoración del colegio y como muestra de gratitud por permitirle compartir un momento agradable con los menores.

Apuesta por las actividades

El director del centro, Miro Serén, también obsequió con un presente a Porto y reconoce su satisfacción "al ver la total implicación de los niños en la actividad. Estamos muy contentos al ver lo atentos que han estado en todo el acto y lo participativos que han sido".

Lo cierto es que en O Piñeiriño estos eventos que rompen el desarrollo normal del curso son muy frecuentes, ya que el propósito de la directiva, el equipo de orientación y el de biblioteca es que los niños disfruten de otro tipo de iniciativas que les ayuden a salir de la monotonía y les permitan conocer nuevas experiencias.

Hace escasos días, un mago visitó el colegio para animar a los jóvenes a leer y durante el reciente Día de la Paz, dos radioaficionados vilagarcianos realizaron una exhibición que permitió que los alumnos de O Piñeiriño mantuvieran contacto a través de las ondas hetzianas con colegios de otros puntos de España tan distantes como las Canarias.

Fuente:Faro de Vigo

 

AVISO IMPORTANTE

20140326100107-1.jpg

"ANPA O PIÑEIRO" CONVOCA A TODOS OS PAIS E NAIS CON RAPACES E RAPAZAS NAS SEGUINTES ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES A UNHA REUNIÓN DE CARÁCTER IMPORTANTE 10 MINUTOS ANTES DO COMEZO DA CLASE DESTA SEMANA.

- PAIS/NAIS CON FILLOS/AS EN XIMNASIA RÍTMICA: MÉRCORES 26 ÁS 17.50 HS.

- PAIS/NAIS CON FILLOS/AS EN LET'S PLAY: XOVES 27 ÁS 16.20 HS.

- PAIS/NAIS CON FILLOS/AS EN MULTIACTIVIDADE: XOVES 27 ÁS 17.50 HS.

ROGAMOS A VOSA PRESENCIA.

La coordinadora de AMPA reclama a Llovo que reactive el consello escolar municipal

20140327093912-1.jpg

El Salón Nobre de Ravella fue el escenario en la tarde de ayer de la primera reunión entre la coordinadora de las AMPA de Vilagarcía y la concejala de Educación Rocío Llovo (PP). Una cita que aprovecharon los representantes de los padres de alumnos para presentar a la edila toda una serie de reivindicaciones que ayudarían, en su opinión, a mejor el funcionamiento de la comunidad escolar en Vilagarcía.

Pocos avances hubo en lo que respecta a la amplia lista de deficiencias de los centros que las AMPA habían elaborado recientemente. El único compromiso que lograron sacar de la edila fue el de que los arreglos en el colegio de Carril se realizarán antes de final de año. Más allá de eso, todo se quedó en un asunto de dinero y competencias para solventar los desperfectos. Llovo dijo no tener ni de lo uno ni de lo otro.

La reactivación del consello escolar municipal es uno de los asuntos en los que la coordinadora de las AMPA está más interesado y lograron arrancar el compromiso para activarlo. Algo más sacaron en limpio los representantes de los padres de alumnos, aunque con matices. Se trata del banco de libros. Llovo se mostró dispuesto a ponerlo en funcionamiento -tal y como estaba aprobado por otro lado- pero con una peculiaridad: serán las AMPA las que lo activen. El Concello le proporcionará únicamente un local y un modelo de cómo funcionan en otros ciudades.

Fuente:La Voz de Galicia

 

Acción de Verán 2014

20140331101043-1.png

Acción de verán

A Consellería de Traballo e Benestar, a través da Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado, leva a cabo a promoción e a organización de actividades cun claro compoñente de educación non formal destinadas á xuventude no ámbito do ocio e do tempo libre.

Para favorecer a participación da xuventude en actividades deste tipo, a consellería convoca, unha vez máis, a Campaña de verán 2014 que ofrece a posibilidade de que a xuventude empregue o seu tempo libre estival participando en actividades de carácter lúdico, cultural, deportivo e formativo, que sirvan non só para divertirse, senón tamén para o enriquecemento persoal e vital, ademais de ofrecer a posibilidade de coñecer outros territorios da xeografía nacional a través das actividades que se realizan noutras comunidades autónomas de España.


Así mesmo, a Consellería de Traballo e Benestar, en aplicación do principio de transversalidade das políticas en materia de discapacidade, considera pertinente que ademais das actuacións específicas dirixidas ás persoas con discapacidade, se teñan en conta as necesidades e as demandas destas persoas nas políticas e liñas de acción de carácter xeral en calquera dos ámbitos de actuación pública, como é o ámbito de actuación das políticas dirixidas á mocidade galega.


Con base nestes criterios, tanto a Secretaría Xeral de Política Social como a Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado acordan integrar na presente convocatoria as necesidades da mocidade galega na ocupación do seu tempo de lecer, de xeito que neste ano 2014 as mozas e mozos galegas/os con discapacidade, en función das limitacións que presenten, poidan ter a oportunidade de decidir sobre a modalidade de participación á que desexan optar: polo procedemento xeral ou polo procedemento das prazas reservadas de inclusión. Deste xeito preténdese que a inclusión social das mozas e mozos con discapacidade sexa unha realidade ao tempo que se favoreza a interacción e a convivencia entre toda a mocidade.

Acción de verán é un programa de actividades que ten lugar durante os meses de xullo e agosto, tanto en Galicia como noutras comunidades autónomas. Está composto por diferentes áreas, que comprenden actividades de lecer para toda a xuventude e actividades de voluntariado en campos de traballo nacionais e estranxeiros.

 

ÁREAS DE PARTICIPACIÓN

 

CAMPAMENTOS

Son unha forma diferente e divertida de pasar as vacacións estivais.
As diferentes actividades que integran esta programación levaranse a cabo en diversas quendas de entre oito e doce días de duración durante os meses de xullo e agosto.
Podes escoller o campamento que queiras en función da túa idade e das actividades que se leven a cabo nel: actividades de mar, iniciación ao teatro, rutas en bicicleta pola natureza, actividades de multiaventura....

Só tes que animarte a participar!

Consulta aquí o PDF

 

CAMPOS DE TRABALLO

  • Campos de traballo en Galicia.
  • Campos de traballo noutras comunidades autónomas.
  • Campos de traballo no estranxeiro
  • Condicións xerais
  • Información e teléfonos
  • Documentación a entregar

 

 ACTIVIDADES DE 18 A 30 ANOS

Actividades e programas de lecer e tempo libre para mozos e mozas de 18 a 30 anos.

Consulta aquí o PDF

 

OFERTA CONCERTADA (Só para entidades ou grupos non asociados)

A Consellería de Traballo e Benestar é consciente de que as asociacións xuvenís e as entidades que realizan actividades para a xuventude non sempre dispoñen dos medios e instalacións axeitadas para a execución do seu traballo. En consecuencia, co obxecto de facilitar á mocidade o acceso a instalacións xuvenís para o desenvolvemento de programas de lecer e tempo libre, sen ánimo de lucro, regula a través desta orde, e baixo a denominación de oferta concertada, o réxime de utilización das súas instalacións xuvenís durante a campaña de verán 2014.

A través da Oferta Concertada, a Consellería de Traballo e Benestar oferta o uso de instalacións xuvenís durante o período comprendido entre o 15 de xuño e o 30 de setembro.

Consulta a Orde de convocatoria no Diario Oficial de Galicia ou tamén a podes descargar aquí 

Información xeral

Fuente:http://xuventude.xunta.es/