Blogia
ANPA O PIÑEIRO - Do C.E.I.P O Piñeiriño

¿ Por que é bo que os nenos e as nenas aprendan ben o galego?

¿ Por que é bo que  os nenos e as nenas  aprendan ben o  galego?

- Porque o galego, fillo do latín e irmán do castelán, do francés, do italiano, do catalán e de tantas outras linguas é unha parte fundamental de todas as persoas que nacemos ou vivimos nesta terra chamada Galicia. 

- Porque o galego foi e é a lingua da maioría dos nosos pais e das nosas nais, dos nosos avós e avoas, dos nosos bisavós e demais devanceiros. 

- Porque se as nenas e os nenos  de hoxe non o falan, dentro duns anos non o falará ninguén  e acabará por desaparecer. 

-Porque segundo as persoas expertas en aprendizaxe de linguas, aos nenos e ás nenas que aprenden de pequenos dúas linguas (galego e castelán, por exemplo) despois resúltalles moito máis fácil aprender outras (inglés, francés, alemán…)  - Porque  unha nena ou un neno pequeno é capaz de aprender como mínimo dúas linguas ao mesmo tempo sen problema ningún.  O importante é que a persoa adulta lle fale sempre na mesma lingua. Por exemplo, o pai sempre en castelán e a nai sempre en galego, ou á inversa. Con todo, aínda que os dous lle falen en galego, o castelán vaino aprender tamén a través doutros parentes,  doutros nenos, da escola, da TV etc.

- Porque aínda que nos primeiros anos mesture palabras das dúas linguas, a partir dos 6 ou dos 7 vai diferenciar perfectamente o galego e o castelán.   - Porque o galego é unha lingua tan rica, culta, útil e moderna coma calquera outra. - Porque as persoas que saben galego pódense comunicar facilmente con 280 millóns de persoas de lingua portuguesa  (de Portugal, de Brasil, de Angola, de Mozambique etc.) Isto fai que as posibilidades profesionais para traballar con persoas destes países se amplíen notablemente (médicos/as, enxeñeiros/as, empresarios/as…) 

Porque os mozos e as mozas que na infancia aprenderon o galego na casa ou na escola tamén aprenderon o castelán sen problema ningún, pero a maioría dos que só aprenderon o castelán, agora non son quen de falar e  de escribir en galego con soltura.  - Porque segundo todos os estudos actuais e imparciais feitos sobre a evolución do galego, cada vez son máis os  nenos/as e mozas/os que non saben falar en galego.   Compárense por exemplo os datos publicados polo Instituto Galego de Estatística no ano 2003 e no ano 2008 (ver www.ige.eu). En só 5 anos aumentou a porcentaxe da mocidade que non sabe falar en galego dun 10,74% a un 12,34%... E esta tendencia continúa acelerándose! 

É a túa responsabilidade. Non o deixes morrer. -   E porque… (Escribe aquí as túas razóns)

 

http://www.edu.xunta.es/centros/eoipontevedra/

0 comentarios